Astrologi

Ikke fundet resultat..

Astrologi

Astrologi bygger på opfattelsen af Universet som en enhed, hvor alle delene indvirker på hinanden gennem kosmiske strålinger og vibrationer. Astrologi er at kunne se sammenhængen, der er imellem, hvad vi har i himmelrummet, deres positioner og forbindelser og hvad der sker her på jorden. Hvilken indflydelse det har på livet og dermed på os mennesker. Vi har vores to himmellys, Solen (vores indre kerne) og Månen (vores følelser og mor), der hører til de vigtigste faktorer.

De personlige planeter

Vi har de personlige planeter: Merkur (kommunikation, formidling, indlæring), Venus (kærlighed, økonomi, samarbejde, vores værdier både materielle og menneskelige) og Mars (vores energi og drivkraft, vores mod). Så har vi Jupiter og Saturn. De var indtil vi fandt flere planeter, de yderste planeter. Jupiter står for retfærdighed, søgen efter det sande og sunde i livet og alt hvad der kan give ny udvikling. Højere idealer, filosofi og livsholdning m.m.. Saturn står for ansvarsfølelse, loyalitet, udholdenhed til målet er nået. Så har vi de tre ydre planeter. Uranus (original, avanceret tankegang, det fremtidsorienterede, stort frihedsbehov). Neptun (fantasi, kreativitet, illusioner, drømme, idealer, kærlighed). Pluto (alle yderpoler, enten/eller, genfødsel, andres værdier, astrologi) m.m..

Vi har også en asteroide, der hedder Chiron og den står for såret og healeren og har stor indflydelse på menneskers erhvervsvalg. Vi har måneknuderne; den sydlige som viser det vi har med os fra tidligere liv og den nordlige, som viser det, vi arbejder efter i dette liv. Den sydlige er det vi bygger på, i vores søgen efter den nordlige måneknude. Længere ude har vi store stjerner, der også øver indflydelser på os mennesker. Alle planeter kan stå i forskellig afstand til hinanden. Nogle kan stå samlet (det giver stærk energi), nogle står i kvadrat og viser udfordringer eller direkte overfor hinanden og viser udfordringer med andre.

Der er også positive forbindelser; nogle indflydelser vi skal arbejde lidt med for at få det fulde udbytte og så nogle meget stærke indflydelser, som viser, hvad vi bare har med os og som ligger på rygraden. Dette viser kvaliteter, vi har oparbejdet i tidligere liv og som vi kan have glæde af til at klare de evt. udfordringer, vi har i dette liv. Hvad kan mennesket nu bruge alt dette til: Der kan laves et fødselshoroskop, som vil vise den enkelte, om de kvaliteter, egenskaber, forcer og udfordringer de har med sig i dette liv. Et fødselshoroskop er delt op i 12 huse, som hver især har en betydning. 1. hus er lig med ascendanten (står for den vej vi går) og sammen med Sol og Måne er det de vigtigste faktorer i horoskopet. 2. hus: vores værdier, 3. hus: kommunikation, 4. hus: vores hjem, 5. hus: vores børn, 6. hus: vores daglige hjemmefront og behov, 7. hus: vores forhold til andre, 8. hus: andres værdier, 9. hus: vores åndelige søgen, 10. hus: vores målsætning, 11. hus: vores venner og grupper, 12. hus: der hvor vi kan lide at være i vores egen isolerede og åndelige verden.

Fødselshoroskoper

I fødselshoroskopet vil vi se stjernetegnene (dyrekredsen) startende med Vædderen, Tyren, Tvillingen, Krebsen, Løven, Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Skytten, Stenbukken, Vandmanden og Fisken. Afhængig af dagen vi er født står Solen i det tegn, vi er født i. Ascendanten (afhængig af tidspunktet på dagen vi er født). Hvor er jorden nået til i sin rotation. Det tegn der er opstigende på horisonten, når et barn fødes, viser noget om barnets egenskaber, kvaliteter og hvilken vej de går. Det har stor indflydelse. Er der en planet tæt ved horisonten, når barnet fødes, har den igennem sit stærke lys en stor indflydelse på barnet og vejen igennem livet. Månen og alle andre planeter kan ligge i helt andre tegn, men vil uddybe billedet af det enkelte menneske. I himmelrummet har vi også store stjerner, der øver indflydelse på det enkelte menneske. Solen, Månen og Ascendanten er de vigtigste faktorer. Månen er vigtig i starten af livet, hvor tilknytningen til moderen er størst. Ved 6 – 7 års alderen kommer Ascendanten i spil. Her kommer barnet ud og møder andre bl.a. i skolen.

Solens betydning

Den sidste som mennesket kommer til er Solen. Hvem er jeg og hvilke egenskaber ligger der her. Det kan være forskelligt, hvornår den enkelte finder frem til sin Sol. Der kan i et fødselshoroskop være mange aspektforbindelser imellem planeterne og til Ascendanten og MC = målsætningen. Der kan være udfordringer, vist ved røde streger i horoskopet, ting der er nemme og ting, der ligger på rygraden, vist ved grønne streger. Som regel vil der være en kombination. Nu kunne mange måske tænke, at et horoskop med mange røde streger ville give et svært liv, men sådan er det ikke. Udfordringer indikerer en trang og lyst til at tage udfordringen op og gøre en indsats for at få det givne område til at fungere bedre og for selv at få det bedre. Ved at gøre dette kan vi oparbejde et talent på det område, der før var svært. Min erfaring siger mig, at det er dette, vi alle søger at gøre. Yderligere vil jeg sige, at der findes ikke dårlige horoskoper. Det vigtigste for alle os mennesker er at være loyale og trofaste over for det, vi er. Ikke være noget vi ikke er. Jeg møder ofte spørgsmålet: mit barn blev født for tidligt, hvad betyder det for fødselstidspunktet?

Et barn er altid født på det rigtige tidspunkt, uanset om det er født før eller efter det tidspunkt, det var beregnet til. Esoterisk astrologi: Hvad betyder det så, at se et fødselshoroskop esoterisk? Uanset hvor vi er og hvilken vej, vi følger, gør vi alle ting, så godt vi kan. Når vi begynder at følge vores hjerte og vores sjæl i de ting, vi gør, vil der ske en stor personlig udvikling. Vi vil begynde at følge den vej, der fører os hjem til det der har ventet. Når et horoskop ses esoterisk åbner det sig yderligere op og viser, hvilke ressourcer vi har med os til at følge hjertets vej, som er den der giver os lykke og harmoni i vores liv.