Clairvoyance

Logget ud
nr. 134

Clairvoyance, Klarsyn, Business rådgivning, Afdødekontakt

Peer er en stærk clairvoyant på klarsyn24.dk som evner Clairvoyance, klarsyn, business Rådgivning og afdødekontakt

Logget ud
nr. 104

Clairvoyance, Klarsyn, Business rådgivning, Tarot - englekort

Lumea er en stærk clairvoyant på klarsyn24.dk som evner Clairvoyance. Lumea har et stærkt klarsyn, klarfølelse samt klarhørelse og er meget præcis i sine læsninger. Her på klarsyn24 vil jeg kunne hjælpe, guide og give dig svar på alle de spørgsmål du måtte have om eks. Job, økonomi, kærlighed, parforhold, business rådgivning og afdødekontakt mm.

Logget ud
Pia
nr. 200

Clairvoyance, Spirituel Psykoterapi, Fjernhealing, Klarsyn

Pia er født med sine spirituelle evner og har altid haft kontakt med den spirituelle verden. Hun er en stærk clairvoyant som evner Clairvoyance, Klarsyn og klarfølelse.

Logget ud
nr. 208

Clairvoyance, Klarsyn, Business rådgivning, Afdødekontakt

Gitte er en skarp, dygtig Clairvoyant, der formidler sine budskaber på en meget kærlig/ærlig måde, med hensynet til den enkelte.

Logget ud
nr. 106

Clairvoyance, Fjernhealing, Klarsyn, Afdødekontakt

Inge er født med sine spirituelle evner. Hun har et meget stærkt klarsyn (som en falk ) og formidler budskaber med sit klarsyn, klarfølelse, klarhørelse her på klarsyn24.dk . Hun vil hjælpe dig med svar på dine spørgsmål og give dig indsigt i hvad der ligger i dig på sjælsplan.

Logget ud
nr. 207

Clairvoyance, Klarsyn, Afdødekontakt, Kanalisering

Natallie er meget præcis i sine svar og læsninger, da hendes klarsyn er meget stærkt. Det bruger hun til stor gavn og glæde for både mennesker og dyr.

Logget ud
nr. 170

Clairvoyance, Klarsyn, Afdødekontakt, Coaching

Hvad er clairvoyance?

Ordet clairvoyance stammer fra Frankrig og betyder egentlig klarsyn. Ordet bruges dog også til at dække klarhørelse og klarfølelse. En clairvoyant er et menneske, der er i besiddelse af en eller flere af disse evner:

  • En klarfølelse
  • En klarhørelse
  • Et klarsyn

De 3 sanser er så højt udviklet hos clairvoyante mennesker, at de evner at indleve sig i andres følelser, de hører ting, der ikke kan høres med det fysiske øre og de ser ting og personer, der ellers er usynlige for det blotte øje.

De psykiske evner bruges til at få indsigt i den åndelige og spirituelle verden. 

Hvad gør en clairvoyant?

Mennesker, der besidder clairvoyante evner, får informationer og budskaber fra den åndelige verden. Alle mennesker har åndelige vejledere og skytsengle, og en clairvoyant hjælper dig med at formidle de budskaber.

Alt i universet består af energier, der arbejder sammen på kryds og tværs og som vibrerer på forskellige frekvenser. Clairvoyante mennesker evner med deres stærke indfølingsevner at fornemme disse energier og deres frekvenser – og dem, der ikke er manifesterede i den fysiske verden.

Derfor kan en person med clairvoyante evner fornemme og kommunikere med den åndelige verden.

Brug clairvoyance til at få indre ro

Åndeverdenen kender ofte sider af dig, du ikke selv er bevidst om. Derfor er clairvoyance din kilde til indsigt og forståelse samt et mere harmonisk og balanceret sind. Efter du har fået åndernes indsigtsfulde råd og vejledning, vil du blive afklaret og give rum til lys og kærlighed i dit liv.

Nogle gange løber du ind i udfordringer i livet, som du ikke selv kan løse. I de tilfælde er det en stor hjælp at vende sig mod den spirituelle verden.

Ofte ligger der nemlig budskaber uden for de fysiske sansers rækkevidde, men dine åndelige vejledere kan give dig den rådgivning, du har brug for.

Den clairvoyante fungerer som talerør for åndeverdenen, og kan viderebringe dig de budskaber, du skal have.

Du får afklaring med din fortid, vejledning til din nutid og indsigt i din fremtid. Du får også råd og indsigt i temaer som:

  • Følelsesmæssige udfordringer
  • Personlig udvikling
  • Indsigt i din fremtid
  • Kontakt til afdøde
  • Husrensning

Den åndelige verden ser sider af dig, som du måske ikke kender, og derfor hjælper clairvoyance dig med at udvikle dig selv og finde nye potentialer.