Handelsbetingelser for Klarsyn24.dk

1 UDBYDER

 1. Udbyder er
  Serene Center Guiding Universal5
 2. Klarsyn24.dk Aps
  CVR nr. 40638318
  Æblekrogen 4
  3370 Melby
  Danmark

  Telefon: [+45] 70 22 22 58
  E-mail: kundeservice@klarsyn24.dk
  Hjemmeside: www.klarsyn24.dk

2 VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Disse vilkår gælder mellem Udbyderen og enhver myndig forbruger (”Kunde”), der bestiller eller anvender denne hjemmeside klarsyn24.dk (“Hjemmesiden”) og Tjenesterne (defineret nedenfor) er underlagt disse. Ved at gå ind på Hjemmesiden eller gøre brug af Tjenesterne accepterer du at være bundet af disse Vilkår og Betingelser. Ønsker du ikke at acceptere disse Vilkår og Betingelser, skal du straks forlade Hjemmesiden og ophøre med at gøre brug af Tjenesterne.
 2. Udbyder er berettiget til løbende og uden varsel, at ændre sine forretningsbetingelser.
 3. Bruger skal være over 18 år for at bruge tjenesten uden forældres samtykke.

3 INFORMATION OG TJENESTERNE

 1. Udbyder tilbyder, mod betaling, adgang til direkte telefonlinjer til clairvoyante samt andre lignende ydelser, herunder blandt andet astrologi, psykoterapi, coaching, drømmetydning, dyrekommunikation og healing (”Tjenesterne”).
 2. Hjemmesiden indeholder primært beskrivelse af de produkter og ydelser, som Udbyder gør alment tilgængelige (”Information”). Herudover indeholder hjemmesiden login adgang til Tjenesterne.
 3. Hvis du vil have adgang til Tjenesterne, skal du oprette en profil/konto på Hjemmesiden ( der må kun oprettes en profil pr.bruger, urigtige oplysninger kan anses som dokumentfalsk )samt et brugernavn og vælge en adgangskode. Du er ansvarlig for, at brugernavnet og adgangskoden forbliver fortrolige, samt for enhver aktivitet ved anvendelse af brugernavn og adgangskode. Udbyder ifalder ikke ansvar, såfremt din profil er anvendt af andre.
 4. Du kan altid få ændret dit brugernavn, kodeord og præferencer samt få slettet din profil fra Hjemmesiden ved at kontakte kundeservice.
 5. Du er forpligtet til at meddele adresseændringer, ændringer af kontaktoplysninger, ændringer i kreditkortoplysninger samt andre forhold, som er betydning for aftaleforholdet, til Udbyder hurtigst muligt.
 6. Ønsker du at slette din brugerkonto kontakt kundeservice, så slettes den for dig.
 7. Udbyder vil med jævne mellemrum udsende nyhedsmails til brugerne af Hjemmesiden, som har oprettet en profil og accepteret at modtage sådanne nyheder. Du kan til enhver tid framelde at modtage sådanne nyhedsmails ved at ændre din profil eller kontakte os.
 8. Når du opretter en konto hos klarsyn24.dk, så accepter du samtidig, at du efter en samtale med en af vores konsulenter modtager en SMS / e-mail (på det mobilnummer / den e-mail adresse du benytter), som beder dig give konsulenten en anmeldelse. Din anmeldelse er med til at hjælpe alle vores kunder vælge den helt rigtige konsulent.
  Din anmeldelse vil være synlig på vores hjemmeside og kan blive brugt i vores markedsføring af den enkelte konsulent eller Klarsyn24.dk generelt. Dit valgte brugernavn vil blive vist sammen med din anmeldelse.

4 KUNDENS BETALINGSANSVAR

 1. Købet af Tjenesten accepteres og Tjenesten leveres ved opkald til det telefonnummer der oplyses, når kunden er logget ind på Hjemmesiden og har udvalgt en Tjeneste.
 2. Kunden er ansvarlig for betaling for brug af Tjenesten. Ansvaret omfatter også andres brug af Kundens abonnement, herunder uvedkommendes brug, såfremt det ikke kan påvises, at uvedkommendes brug er muliggjort gennem uagtsomhed fra Udbyderens side.

5 BETALING FOR TJENESTER VIA KREDITKORT

 1. Det fremgår af betalingsvinduet og Hjemmesiden, hvilke kreditkort der accepteres. Som udgangspunkt modtages betaling med DANKORT, VISA-DANKORT, VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO og MASTERCARD.
 2. Ved betaling giver Kunden tilladelse til, at efterfølgende perioder/samtaler trækkes automatisk fra det betalingskort kunden oplyser ved oprettelsen. Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. hvis betalingskortet er udløbet eller lign, vil Kunden blive informeret om den manglende betaling og få en mail med opkrævning af beløbet. Betales beløbet ikke til tiden pålægges rykkergebyr. Efter 2. Rykker sendes sagen uden videre varsel til inkasso. Der lagres ingen følsomme betalingsoplysninger hos udbyderen, de opbevares krypteret hos Quickpay – sikker online betaling. Kunden skal selv holde konto- og betalingskortoplysninger opdateret, via log ind på Hjemmesiden.
 3. Kan beløbet hæves efter endt samtale, modtager kunden kvittering på mail og trækningen af beløbet vil på brugers bankkonto stå som Universal5 eller Klarsyn24. 
 4. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.
 5. Kunden bliver opkrævet for den tid der ringes op til Tjenesten. Starter fra konsulenten sidder klar ved telefonen, herefter bruges 10-15 sekunder på kunden ringes op. Ved betaling med kreditkort reserveres et beløb svarende til kundens forbrug på den til Kundens kreditkort tilknyttede konto. Ved endt opkald afregnes den til kreditkortet tilknyttede konto for reelt forbrugt tid. Udbyder opkræver dog som minimum for 15 minutters brug af Tjenesten. Kunden betaler for Tjenesten efter den på Hjemmesiden opgjorte minuttakst, som er 23 kr. pr. påbegyndt minut. prisen er inkl. moms.
 6. Når en betaling er gennemført tilsendes kvittering på e-mail.
 7. Udbyder bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

6 FORTRYDELSE OG REKLAMATION

 1. Kunder, der i henhold til forbrugeraftaleloven er forbrugere, har en fortrydelsesret på 14 dage ved køb af Tjenester fra Udbyderen. Fortrydelsesfristen løber fra tidspunktet for Kundens køb
 2. Ved brug af Tjenesterne samtykker og anerkender kunden, at fortrydelsesretten mistes, når ydelsen er leveret.
 3. Såfremt Kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal Kunden reklamere overfor Udbyderen senest 14 dage efter købet. I meddelelsen skal Kunden tydeligt oplyses, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
 4. Ved reklamationer rettes henvendelse til Udbyder. Kontaktoplysninger fremgår af punkt 1.1. ovenfor.

7  BRUG AF TJENESTERNE
1. Udbyder har ikke noget ansvar eller pligt til at underrette dig om dine akkumulerede udgifter. Den tid du bruger med konsulenterne reflekteres i dine udgifter og er udelukkende efter eget valg. Udbyder overvåger ikke forbrugsmønstre og er ikke forpligtet overfor nogen kunde, at fortage sig noget med hensyn til brug af Tjensterne. Det er op til kunden ikke at bruge Tjenesterne over dennes økonomiske evner.

8 ETISKE REGLER PÅ KLARSYN24.DK

Alle Klarsyn24’s Konsulenter arbejder under en fælles etik, der skal sikre en kompetent rådgivning.


TAVSHEDSPLIGT

 1. Vores konsulenter er underlagt tavshedspligt i forhold til de oplysninger om Kunden, som konsulenterne måtte blive bekendt med som led i ydelsen af Tjenesterne. Konsulenterne må derfor som udgangspunkt kun videregive sådanne oplysninger med dit samtykke.
 2. I visse tilfælde kan konsulenterne være nødsaget til at videregive oplysninger uden dit samtykke, hvis hensynet til at videregive oplysningerne efter vores konkrete vurdering vejer tungere end tavshedspligten. Det kan eksempelvis gøre sig gældende, hvis du informerer konsulenten om, at du har selvmordstanker, eller hvis du fremsætter trusler mod konsulenten eller andre. I sådanne tilfælde vil vi tage de nødvendige skridt for at sikre din, konsulentens eller andres sikkerhed og trivsel, herunder om nødvendigt ved at videregive oplysninger til relevante myndigheder eller personer, der kan bistå med at håndtere den pågældende situation.

9 INFORMATIONER AFGIVET AF TREDJEMAND

 1. De links, der er tilgængelige via Hjemmesiden, er kun til orientering. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af Udbyder, og Udbyder bærer derfor intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider eller indholdet af links til sådanne hjemmesider. Udbyder tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At Udbyder stiller et link til rådighed på hjemmesiden betyder ikke, at Udbyder har godkendt den aktuelle hjemmeside.

10 OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

 1. Alle Immaterielle Rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, varemærkerettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, patent- og brugsmodelrettigheder, knowhow mv. til Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne, tilhører uden begrænsning Udbyder eller dets leverandører.
 2. Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, lægge ud, viderebringe, optage, overføre, udnytte i erhvervsøjemed, redigere, formidle til offentligheden eller på anden måde udbrede tjenester, internetsider eller materialer på Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne eller maskinkoder til elementer, der udgør Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne, til andre formål end eget personligt brug.
 3. Med forbehold af ovenstående er det tilladt for dig at downloade begrænsede uddrag til eget personlige brug, forudsat at der højst tages en kopi af en given oplysning.

11 ÆNDRINGER AF HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE

 1. Udbyder forbeholder sig ret til løbende at ændre eller midlertidigt eller permanent nedlægge Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne (eller dele heraf) eller til at lancere nye tjenester med eller uden varsel. Du accepterer, at Udbyder ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for ændringer, midlertidige afbrydelser eller permanent nedlæggelse af Hjemmesiden eller Tjenesterne.
 2. Udbyder vil løbende ændre disse Vilkår og Betingelser. Udbyder vil anse de ændrede Vilkår og Betingelser for accepteret ved brug af Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesteydelserne efter ændringerne er publiceret på Hjemmesiden.

12 INFORMATION OM BEHANDLING AF COOKIES/PERSONDATA

 1. Udbyder indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne. Nedenstående retningslinjer beskriver nærmere, hvilken type informationer Udbyder indsamler, hvordan Udbyder behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.
 1. Udbyder indhenter oplysninger om dig på Hjemmesiden og ved din brug af Tjenesterne på to måder: Gennem såkaldte ‘cookies’ og gennem registrering og brug af Tjenesterne.
 1. Cookies

Når du besøger Hjemmesiden første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer Udbyderens webserver, når du besøger Hjemmesiden, og registrerer anvendelsen heraf.

En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen persondata indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

Ved at bruge Hjemmesiden giver du samtykke til, at Udbyder benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.

Udbyder anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Udbyder anvender også cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger Hjemmesiden. Udbyder registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.

 1. Sådan afviser du brugen af cookies

De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Udbyder håber, at du vil tillade de cookies Udbyder sætter, da de hjælper os med at forbedre Hjemmesiden og Tjenesterne.

 1. Sådan sletter du cookies

Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.
Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies – gælder alle browsere

 1. Google Analytics
  1. På Hjemmesiden bruger Udbyder Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne, udarbejde rapporter om aktiviteten på Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.
  2. Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.
  3. De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra Google Analytics. Læs mere om Google Analytics brug af cookies.

13 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR FOR BRUGEN AF HJEMMESIDEN

 1. Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne er kun rettet mod Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt.
 2. Hjemmesiden, Informationen og Tjenesteydelserne stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Udbyder giver ingen garanti vedrørende Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne.
 3. Udbyder er alene ansvarlig for tab, som du lider som følge af vores væsentlige misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser. Udbyder er ikke ansvarlige for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af Udbyder. Udbyder’s samlede ansvar er begrænset til DKK 10.000. Udbyder skal under ingen omstændigheder være ansvarlig, hverken i eller uden for kontrakt, eller på anden måde for indirekte, følge- eller uforudselige tab, skader eller udgifter, tab af fortjeneste, tab af profit, tab af indtjening, tab eller rekonstruktion af data, uanset om Udbyder var informeret om muligheden for sådan skade, tab eller erstatningsansvar i enhver henseende.

14 GENERELLE OPLYSNINGER

 1. Disse Vilkår og Betingelser for brugen af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne regulerer din brug af Hjemmesiden, Informationen samt Tjenesterne og går forud for alle tidligere aftaler.
 2. Udbyder er til enhver tid berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til tredjemand. Kunden må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Udbyder.
 3. Disse Vilkår og Betingelser er underlagt dansk ret. Uden for forbrugerforhold er Københavns Byret rette værneting. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse på disse Vilkår og Betingelser.

15 Konkurrencer / lodtrækninger

Generelt for alle konkurrencer / lodtrækninger
Klarsyn24 kører fra tid til anden konkurrencer og lodtrækninger, generelt for disse konkurrencer / lodtrækninger gælder følgende. 

Du skal være over 18 år for at deltage i vores konkurrencer og lodtrækninger.

Du skal være bosat i Danmark, Grønland eller Færøerne for at deltage i vores konkurrencer og lodtrækninger.

Det kræver, at du har oprettet en brugerkonto på klarsyn24.dk for at kunne indløse en evt. præmie. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte os på kundeservice@klarsyn24.dk.

Ved den enkelte konkurrence / lodtrækning oplyses det specifikt hvornår en vinder findes i konkurrencen eller lodtrækningen og oplyste præmie kan ikke ombyttes eller byttes til kontanter.

Vinder skal have indløst præmien inden for 1 måneded efter at være blevet oplyst om præmien, med mindre andet specifikt er oplyst på den enkelte konkurrence.

Alle henvendelser vedr. evt. konkurrencer / lodtrækninger skal ske til Klarsyn24 på kundeservice@klarsyn24.dk.

Efter aftale med vinderen kan dennes navn blive offentliggjort på vores hjemmeside, i nyhedsbrev og på de sociale medier som fx Facebook og Instagram.

Lodtrækning blandt Klarsyn24 Nyhedsbrev modtagere
Vinder trækkes 2 gang pr. måned. Dette gøres normalt 2. og 4. fredag i måneden og vinderen får direkte besked og vinderen er selv forpligtet til at henvende sig til Klarsyn24 for at indløse præmien. Det kræver, at man har en brugerkonto på klarsyn24.dk og har sagt Ja tak! til at modtage vores nyhedsbrev for at deltage i denne lodtrækning. Kontakt Klarsyn24 på kundeservice@klarsyn24.dk hvis du har vundet lodtrækningen. Præmien i lodtrækningen kan variere og vil blive oplyst for hver lodtrækning. Præmie kan ikke ombyttes eller byttes til kontanter.

Konkurrencer på Facebook / Instagram
Klarsyn24 kører fra tid til anden konkurrencer på Facebook og Instagram. Ved konkurrencer på Facebook / Instagram oplyses det ved den enkelte konkurrence hvad der kan vindes, hvornår vinder trækkes, samt hvad den enkelte skal gøre for at deltage i pågældende konkurrencen.

Konkurrencer på Facebook og Instagram er ikke lavet i samarbejde med Facebook eller Instagram og administreres ikke af disse. Alle henvendelser vedr. evt. konkurrencer skal ske til Klarsyn24 på kundeservice@klarsyn24.dk.

Præmie kan ikke ombyttes eller byttes til kontanter. Vinderen af konkurrencer Facebook og Instagram vil blive offentliggjort på Facebook og Instagram.

16 Oplysning om klagemuligheder

1. Hvis du som bruger vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, skal du kontakte os pr.mail : kundeservice@klarsyn24.dk Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk.

2. Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse kundeservice@klarsyn24.dk.

Sidst opdateret: 31.1.2023