Er du jobsøgende, eller føler du dig låst i den stilling, du er i? Kriser i verden og i dit eget liv kan ændre din jobsituation drastisk, så det kan være en udfordring at finde vejen videre til næste stilling. Clairvoyant Karriererådgivning kan løfte sløret for dine potentialer, så du lander i et job, du vil være lykkelig i.

I en produktionsvirksomhed sad en mandlig medarbejder i en ledende stilling med et hemmeligt ønske: Han kunne godt tænke sig at prøve noget andet i sin karriere. Men han havde ikke modet til at gøre noget ved det. I hans hoved trommede nemlig sætningen ”det kan jeg nok ikke”. Og hans lave selvværd gjorde, at han ikke turde sætte sig ned og tale med lederne om situationen i firmaet.

Egentlig vidste han godt, at han havde potentiale til noget andet, men hans fundamentale selvværd var skredet for ham. Derfor troede han ikke på sine indre potentialer. Så han sad i den samme stilling og var gået i stå. Det gjorde det heller ikke nemmere, at der var nogle uløste konflikter med lederne.

 

⭐ ⭐ ⭐ MØD VORES CLAIRVOYANTE KARRIERERÅDGIVERE ⭐ ⭐ ⭐

 

Mærk efter og sig fra

Den mandlige leder valgte derfor at få et råd af en clairvoyant karriererådgiver fra Klarsyn24, for han ville gerne have det bedre med sig selv og sit arbejdsliv. Til at starte med skulle han have fokus på sig selv, for det var vigtigt at forankre de omstændigheder, han var i: Han var stagneret og havde ikke lyst til at tage på arbejde.

Sindet blev nu åbnet op for de åndelige guider, der overbragte den viden til ham, at han skulle arbejde med sin selvforståelse. Sindet vil nemlig altid gøre det svært for en, når man møder modstand. Gennem den clairvoyante karriererådgiver sagde guiderne til manden, at han skulle mærke efter. De spurgte ham: ”Hvis du skulle ændre situationen, hvad skulle du så gøre?”

Som person er manden sensitiv og konfliktsky, så han sagde ikke det, han tænkte, til lederne. De kunne godt se, han ikke var glad, men der blev ikke taget hånd om tingene. Hans åndelige guider fortalte ham derfor, at han selv skulle sige til og fra overfor lederne. Og da han endelig gjorde det, kunne lederne ikke forstå, han ikke havde sagt det noget før. De havde nemlig fornemmet, at der var noget galt.

Frygt stopper handling

For manden var det bare svært, for han vidste ikke, hvordan han skulle gøre det. Som sensitivt menneske levede han nemlig mere i fremtiden end i nutiden, og han havde derfor en lille angst for, hvad der ville ske, hvis han reagerede. Manden var bekymret for, hvad der ville ske, hvis han sagde fra.

Angst og frygt kan stoppe vores handlen, fordi hjertet siger ”jeg kunne godt tænke mig”, mens hjernen kommer ind over og begrænser. De ting, vi har med i bagagen fra fortiden, vil også begrænse. Derfor bruger vi de ting til at løsne op for din selvbebrejdelse over, at du ikke har gjort noget ved din situation endnu, så du i stedet kan bruge energien på at komme godt hen til dit drømmejob.

Den mandlige leder fik åbnet op over for lederne, som heldigvis var lydhøre, og løsningen blev, at han både fik en anden stilling i en anden afdeling og en efteruddannelse. Ved at lytte til sine åndelige guider fik han mod til at acceptere tingenes tilstand og sige fra. Han trives nu i sin nye stilling med andre arbejdsopgaver og føler sig ikke længere stagneret. Virksomheden har også fået gavn af den clairvoyante karriererådgivning, for de har fået en mere livlig medarbejder, der er meget gladere.

 

⭐ ⭐ ⭐ MØD VORES CLAIRVOYANTE KARRIERERÅDGIVERE ⭐ ⭐ ⭐

 

Små justeringer kan føre dig til drømmejobbet

Når du føler dig låst i et job eller er i indre konflikt omkring, hvordan du kommer videre til næste job, kræver det ofte kun ganske små justeringer. Med baggrund i guidernes oplysninger arbejder vi med din personlige udvikling, selvforståelse og at tage ansvar, så du også får mod til at handle på tingene.

Gennem livet vil der komme ting, du er nødt til at justere, men har du entusiasme, er du på rette livsvej. Vi udvikler os forskelligt gennem hele livet, afhængigt af hvor vi er i livet. Som unge mennesker vil det ofte være karriere, der fylder, og vi skal bare derudad. Som lidt ældre begynder vi at ønske os noget mere, og det er her, vi er nødt til at justere.

Jo ældre, vi bliver, jo mere intuitive bliver vi. Derfor er det nemmere at tage livsvejen, når man er lidt ældre. Når du gerne vil justere på dit liv, skal du ind i kroppen og mærke efter, hvad der giver mening for dig. Måske vil du sætte mere pris på det menneskelige og fred og ro end penge og materialisme, som typisk fylder i ungdommen.

Konflikt afløses af harmoni

Mennesker er forskellige, og hvor nogle har det samme job i mange år – og er lykkelige for det – så har andre brug for at opleve forskellige jobs. Livsvejen er nemlig også din personlighed og kaldes også sjælsvejen. Det betyder, at sjælen siger noget og vil have dig i én retning, men så kommer sindet ind over og fortæller dig, at du skal i den anden retning. Derfor er det vigtigt at mærke efter i kroppen, hvad der føles rigtigt.

Gennem livet får du dannet dig en masse livserfaringer fra de jobs, du har haft, og dem kan du bruge til bedre at finde den rette løsning her og nu. Efterhånden som du bliver ældre, vil du lande bedre i kroppen, og din sjæl vil bestemme mere. Du vil sandsynligvis stadig opleve indre konflikter mellem sjæl og sind, men husk blot, at efter konflikter vil der altid komme harmoni.

Vil du også have klarhed over dine potentialer, så du kan komme videre til dit drømmejob og gå glad på arbejde hver dag? Så kontakt en af vores dygtige Clairvoyante Karriererådgivere på Klarsyn24.