Som virksomhedsejer kan du indimellem have brug for sparring og ny inspiration til at skabe bedre sammenhold / holdånd blandt personalet og derved skabe vækst i omsætningen. Det var udfordringen for en virksomhedsejer med 27 ansatte, der fik Clairvoyant Business rådgivning og endte med både fyringer, ansættelser og vækst.

Efter mange år som ejer af en virksomhed med 27 ansatte oplevede virksomhedsejeren stagnering på flere fronter og havde brug for ny inspiration. ”Hvor er virksomheden på vej hen? Er det den rigtige vej? Hvad skal vi? Hvor skal vi satse? Hvornår skal vi satse?” var en del af spørgsmålene, der jævnligt dukkede op, men som det var svært at finde svarene på.

Et opkald til Klarsyn24.dk blev starten på en proces, hvor hele virksomheden blev efterset og justeret, så kursen for den optimale vej frem i vækst kunne lægges. Det første punkt på dagsordenen var personalesammensætningen, hvor der viste sig nogle tydelige udfordringer efter den clairvoyante sparring.

Åndelige guider giver flere mulige løsninger

Inden processen blev sat i gang, tog Klarsyn24’s clairvoyant kontakt til virksomhedsejerens åndelige guider, medialt( det direkte “ link “ til den åndelige verden). De åndelige guider gav clairvoyanten beskeder, som var relevante for virksomhedens fremgang. Herefter pakkede clairvoyanten beskederne ud til virksomhedsejeren.

De åndelige guider giver som udgangspunkt ikke bare en løsning på en udfordring. Men et overblik over hvad der sker når du går til højre, til venstre eller undlader at gøre noget. Dette handler om at tage ansvaret for sine handlinger. Der skal huskes på, at den åndelige verden kun giver besked på hvad de mener er bedst for klienten lige her og nu. Og at det kun er muligheder. Beskederne rummer flere forskellige muligheder, og det er op til modtageren selv at tage valget og ansvaret ,fordi personen skal eje beslutningen. Derfor overleverer clairvoyanten beskederne i et sprog, der giver personen mulighed for at bruge budskaberne til at træffe et valg.

I denne virksomhed mærkede clairvoyanten, at personalegruppen var det sted, hvor der først skulle ske ændringer. Ofte foregår rådgivningen over flere gange, fordi både ledere og medarbejdere skal kunne følge med i processen. Specielt hvis det betyder, at medarbejdere skal fyres og ansættes.

Clairvoyant Business rådgivning viser styrker og svagheder hos medarbejderne

Clairvoyanten gennemgik alle de ansatte i virksomheden ved hjælp af de åndelige guider for at finde styrker og svagheder, og hvordan hver enkelt medarbejder passer ind i virksomheden. Gennemgangen giver hurtigt et billede af, om der kan være brodne kar, og hvor de evt. er. Det bliver tydeligt, hvilke medarbejdere der tilfører virksomheden noget godt, og hvem der står i vejen for væksten i virksomheden.

Virksomhedsejeren fik gennem den clairvoyante sparring billeder på, hvad der ville ske, hvis en bestemt ansat blev fyret i forhold til, hvis den ansatte ikke blev fyret. Ejeren fik også billeder på, hvad der ville ske, hvis virksomheden lavede en omstrukturering.

Det endte med, at 3 medarbejdere blev fyret, og de tog det alle godt. Fælles for de 3 medarbejdere var, at de allerede var klar til at forlade virksomheden. De manglede blot skubbet til at komme videre i deres arbejdsliv.

Clairvoyant Business rådgivning styrkede personalet

Den clairvoyante gennemgang af en personalegruppe kan være med til at styrke det sammenhold, der allerede er. Og gennemgangen kan samtidig hjælpe medarbejdere med at komme videre til en ny virksomhed, hvor de passer bedre ind eller har bedre muligheder for at udvikle sig.

Det kan være svært for en virksomhed selv at se, hvor svaghederne er og vurdere, om der skal en omstrukturering til eller en fyring. Gennemgangen var rigtig effektiv for denne virksomhed, fordi personalesammensætningen endte med at blive mere harmonisk. Medarbejderne har fået ro og større sammenhold, og det har skabt stabilitet i virksomheden.

Efter fyringerne skulle virksomheden ansætte nye medarbejdere til stillingerne. I den proces hjalp Klarsyn24 med at finde personer, der passer ind i virksomheden, så personalegruppen fortsætter med at opleve sammenhold. De første nye medarbejdere blev derefter ansat, og der kom styr på personalesituationen.

Clairvoyant Business rådgivning og sparring sikrer fortsat vækst

Da gennemgangen af personalegruppen var overstået, gik turen videre til markedsføringen. Ejeren af virksomheden fik via de åndelige guider svar på, hvor det var bedst at sætte ind, og hvor de skulle lægge pengene. De fik svar på, hvordan de kunne gribe markedsføringen an, og hvornår de kunne udføre de forskellige dele.

Med den viden ændrede virksomheden en del i markedsføringen, og nogle elementer blev pillet fra, mens andre blev justeret eller øget. Samtidig justerede virksomheden på inddækningen af personale, så spidsbelastninger nu er dækket ind på de rigtige tidspunkter. Det har minimeret personaleomkostningerne, og alt i alt er virksomheden i klar vækst og omsætningen er steget.

Klarsyn24 er stadig med i sparringen af vigtige områder for virksomheden, så de fortsat bevæger sig den rigtige vej. Og fordi denne virksomhed turde bruge rådgivningen fra de åndelige guider, ser fremtiden for virksomheden lysere ud på alle fronter.

Er du også klar til at få rådgivning fra dine åndelige guider og skabe fremgang i din virksomhed?
Så kontakt de dygtige clairvoyante business rådgivere hos Klarsyn24.dk